Лист-звернення до міністра інфраструктури від асоціацій ВОКК та УМС

Міністру інфраструктури України П. Омеляну В.В.

Шановний пане Міністр!

Асоціація «Всеукраїнське об’єднання крюїнгових компаній» (ВОКК) та Асоціація «Український Морський Союз» (УМС), що об’єднують провідні українські компанії – надавачів послуг з посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном та опікується створенням в Україні сприятливого середовища розвитку бізнесу, відповідним захистом інтересів компаній  на регіональному та національному рівнях, висловлює стурбованість щодо занадто тривалого вирішення питання щодо підвищення ефективності роботи Державної інспекції з дипломування моряків.

Чисельні звернення членів Асоціації ВОКК, серед яких і представництва міжнародних судноплавних брендів інформують про отримання претензій від іноземних партнерів-судновласників за затримку та скасування заміни екіпажів суден, що спричинені несвоєчасним отриманням моряками документів – морських сертифікатів в Державних кваліфікаційних комісіях Інспекції з дипломування моряків.

Незадовільна робота Державної інспекції з дипломування моряків. призводить до порушень термінів направлення моряків на судна, іміджевих та фінансових втрат крюїнгових компаній, зменшення їх конкурентної спроможності на міжнародному морському ринку, значним втратам самих моряків, збільшенню звернень за державною допомогою з безробіття, а також сприяє створенню передумов щодо зловживань в місцях видачі посвідчень.

Асоціація ВОКК звертає вашу увагу на чисельні недоліки в роботі Інспекції з підготовки та дипломування моряків, що потребують негайного усунення та виправлення:

  1. Не підготовлені зміни до нормативно-правових актів з питань підготовки та дипломування моряків, що повинні повною мірою враховувати Манільські поправки до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти, 1978 року, з поправками (Конвенція ПДНВ), зокрема усі вимоги Манільських поправок 2010 року до цієї конвенції, а також поправок до Конвенції та Кодексу ПДНВ, що були прийняті Міжнародною морською організацією (далі – ІМО) в 2015-2016 роках, більшість з яких на цей час набрала чинності як обов’язкові інструменти для усіх країн, в тому числі й для України.
  2. До цього часу не здійснений переклад поправок до Конвенції та Кодексу ПДНВ, прийняті ІМО в 2015-2016 роках, зміст цих поправок офіційно не оприлюднений.
  3. До цього часу не запроваджена система електронного тестування моряків в Державних кваліфікаційних комісіях далі – ДКК), яке готувалось під керівництвом Мінінфраструктури протягом останніх двох років, та на створення якої були витрачені значні державні кошти.
  4. До цього часу не запроваджена система електронного запису моряків для реєстрації в ДКК та виключення корупційних зловживань з боку інспекторів ІПДМ.
  5. Не запроваджено повною мірою відкритий вільний доступ до єдиного Державного реєстру документів моряків України (далі – Реєстр), що не дозволяє будь-якому органу чи особі в будь-який час вільно та безкоштовно перевіряти дійсність документів моряків.
  6. До цього часу за підтвердження легітимності документів та за внесення даних щодо документів до Реєстру ІІПДМ вимагає кошти з суб’єктів господарювання, незважаючи на те, що відповідно до Конвенції ПДНВ повинен бути забезпечений вільний доступ до національного реєстру документів моряків. Для забезпечення виконання цієї вимоги на програмне забезпечення Реєстру протягом останніх двох років також були витрачені значні державні кошти.
  7. До цього часу не затверджені Книги реєстрації практичної підготовки студентів морських вищих навчальних закладів, які були розроблені ВОКК з урахуванням вимог Манільських поправок до Конвенції ПДНВ та провідних світових судновласників, узгоджені з усіма вищими морськими навчальними закладами України та направлені до Мінінфраструктури, Укртрансбезпеки та ІПДМ ще у червні 2017 року.
  8. Вимоги до спеціальної підготовки персоналу танкерів визначені Правилами V/1-1 та V/1-2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти, 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ). Зазначеними правилами Конвенції ПДНВ встановлено, що члени екіпажу, які мають відношення до вантажних операцій на танкерах, повинні пройти таку спеціальну підготовку та отримати відповідне свідоцтво. На цей час в Україні свідоцтва фахівця з початкової підготовки та підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах видаються капітанами морських портів після підготовки в схваленому Мінінфраструктури морському навчально-тренажерному закладі. Зразки цих свідоцтв фахівця затверджені наказом Міністерства інфраструктури від 18.10.2013 № 811, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434 (додатки 9 та 10 до наказу). Жодним нормативно-правовим актом України не передбачено наявність проміжного кроку, яким є підтвердження кваліфікації моряків в ДКК Інспекції. Цій напрям діяльності ДКК відсутній в Положенні про Державні кваліфікаційні комісії, що регламентує функціонування ДКК. Тарифи за таке підтвердження кваліфікації не затверджені жодним нормативним актом. Більш того, в філіях Інспекції навіть відсутні фахівці для підтвердження кваліфікації за цим напрямом. Тому до складу ДКК Інспекцією включаються особи, які не мають досвіду роботи на танкерах. Конвенція ПДНВ також не висуває жодних вимог щодо підтвердження кваліфікації з боку Адміністрації для цих фахівців.

Нещодавно ІПДМ направила користувачам Реєстру моряків листи з повідомленням про чергове підвищення тарифів, що вкотре здійняло хвилю обурення. Адже ІПДМ вже забезпечена надприбутками: у 2017 році рентабельність її роботи становила 61%, а не розподілений залишок прибутку склав 9 млн грн. Зокрема прибуток від продажу «Послужних книжок моряка» склав 4 млн грн: при собівартості примірника 67 грн ціна для моряка складає 460 грн. Установа, що має назву «Інспекція» позбавлена будь яких інспекторських функцій та декларує виключно комерційну мету «отримання прибутку».

Стурбованість фахівців галузі викликає практично повна відсутність обговорень з громадськістю планів щодо дій Мінінфраструктури та ІПДМ стосовно подальшого розвитку та реформування системи дипломування моряків. Ці плани навіть не оприлюднюються.

Деякі заходи, які потребують широкого обговорення, зокрема, розробка проектів змін до нормативної бази з питань дипломування моряків, здійснюється непрофесійно та без участі провідних фахівців галузі у цієї сфері. Зміст проектів не оприлюднюється та тримається під секретом. Більш того, неповна інформація, яка отримується з  різних джерел, щодо змісту цих проектів свідчить про те, що частина запропонованих змін не відповідає чинному законодавству, а в ці проекти вноситься корупційна складова у вигляді спроб ввести додаткові сумнівні вимоги для моряків та морських навчально-тренажерних закладів.

Вважаємо за необхідне абсолютно усі плани, програми та інформацію щодо стану їх виконання оприлюднювати, зокрема на сайтах Мінінфраструктури та ІПДМ.

Ассоціація ВОКК за ініціативи членських організацій пропонує негайно провести спільну нараду в Міністерстві інфраструктури України за Вашої участі та представників українського крюїнгу для розгляду зазначених питань та прийняття необхідних рішень здаля радикальної та належної зміни ситуації, викорінення корупційної складової роботи державної інспекції та запровадження стандартів роботи аналогічних інституцій країн ЄС.

Асоціація ВОКК пропонує призначити дату й час проведення наради та висловлює готовність до конструктивної, плідної співпраці, надання експертної підтримки з метою вирішення цього питання та забезпечити участь у заході керівників провідних крюїнгових компаній України.

З повагою,

Генеральний директор Асоціації ВОКК В. Г. Кісловський

Капiтан далекого плавання

Президент Асоціації «УМС», І. Сібрін

Капітан далекого плавання

27 лютого 2018 року

Источник: The Maritime Telegraph | Морская Правда

Добавить комментарий